Julkaisemiamme tiedotteita ja uutisia

Kaupan purku ja ostajan passiivisuus / KKO 2018:38

Ostaja oli pannut kiinteistön kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli 4 vuotta sen jälkeen, kun hän oli ollut edellisen kerran myyjiin yhteydessä kiinteistön virheiden vuoksi. Korkein oikeus päätti, että ostaja oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden...

World Link for Law Conference, Copenhagen, Denmark April 26–28 2018

The 2018 World Link for Law (29th) conference was held in late April. It was attended by over 70 delegates with the highest number of member firms participating ever. World Link for Law, of which we have been the Finnish member since 1999, is a leading international...

YHTEISTYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN / KKO 2018:37

Jutussa oli kyse kaupallisesta yhteistyöstä, jossa toimittaja valmisti, varastoi ja jakeli tilaajan brändillä varustettuja kertakäyttökahvikuppeja. Tilaajan päätettyä useita vuosia kestäneen yhteistyön, toimittajalle jäi varastoon hyödyttömiksi runsas määrä...

AVOLIITTO – OMAISUUDEN EROTTELU – HYVITYS / KKO 2018:5

Sekä aviovarallisuusyhteyden purkamiseen osituksessa, että avopuolisoiden yhteistalouden purkamiseen saattaa liittyä hankalia oikeudellisia kysymyksiä. Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (2011/26) säädetään mahdollisuudesta hyvitykseen...