Julkaisemiamme tiedotteita ja uutisia

AVOLIITTO – OMAISUUDEN EROTTELU – HYVITYS / KKO 2018:5

Sekä aviovarallisuusyhteyden purkamiseen osituksessa, että avopuolisoiden yhteistalouden purkamiseen saattaa liittyä hankalia oikeudellisia kysymyksiä. Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (2011/26) säädetään mahdollisuudesta hyvitykseen...

KKO 2017:81 SYY-YHTEYS VAHINGONKORVAUSVASTUUN EDELLYTYKSENÄ

Kun vahingonkorvausvaatimuksessa vastuuperusteena vedotaan laiminlyöntiin, merkityksellinen syy-yhteys laiminlyönnin ja aiheutuneen vahingon välillä arvioidaan kysymällä, olisiko toimimisvelvollisuuden noudattaminen estänyt vahingon vai onko vahinko seurausta jostakin...