Käräjäoikeus oli hylännyt omakotitalokiinteistön ostajien kanteen hinnanalennuksesta ja vahingonkorvauksesta, koska ostajat olivat ilmoittaneet virheestä vasta yli viiden vuoden kuluttua kiinteistön hallinnan luovutuksesta.

Maakaaressa on asetettu ostajalle velvollisuus reklamoida tässä määräajassa. Säännös suojaa myyjää vasta useiden vuosien jälkeen esitetyiltä vaatimuksilta. Poikkeuksena tästä laissa määrätään, että moitittavalla tavalla toiminutta myyjää ei kuitenkaan suojata. Jos myyjän menettelyä voidaan pitää ”kunnianvastaisena ja arvottomana”, esimerkiksi jos tiedossa oleva virhe salataan ostajalta, voi ostaja vedota virheeseen myös viiden vuoden kulumisen jälkeenkin. Myyjän menettelyn tulee poiketa selvästi siitä, mitä voidaan pitää kyseisessä sopimuksentekotilanteessa hyväksyttävänä.

Ostajien valitettua tuomiosta hovioikeus päätyi katsomaan, että myyjien menettely tässä tapauksessa oli ollut kunnianvastaista ja arvotonta, joten käräjäoikeuden ostajien vaatimukset hylkäävä tuomio kumottiin. Hovioikeuden mukaan myyjien olisi tullut kertoa ostajille 7 vuotta ennen kauppaa havaittujen ja selvitettyjen vaurioiden laajuudesta ja niitä koskevista korjaussuosituksista sekä aiemmasta oikeudenkäynnistä, jossa myyjät olivat itse pitäneet kiinteistöllä olevaa taloa asuinkelvottomana ja purkukuntoisena. Myyjät olivat hovioikeuden näkemyksen mukaan poikenneet tiedoksiantovelvollisuutensa täyttämisessä selvästi siitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Koska myyjien menettely oli hovioikeuden mielestä ollut kunnianvastaista ja arvotonta, oli ostajilla oikeus vedota kaupan kohteen virheisiin reklamaatiolle säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeenkin.

Lue koko päätös…