Työsopimuksiin sisällytettyjen salassapitoehtojen suhteen on vallinnut epäselvyyttä siitä, missä määrin niihin mahdollisesti on sovellettava pakottavia rajoitteita, joita työsopimuslakiin sisältyy kilpailukiellon osalta. Ennakkopäätöksessä korkein oikeus katsoi, että salassapitoehtoon ei ollut asiassa sovellettava kilpailukieltosopimusta koskevaa työsopimuslain 3 luvun 5 §:ää. Työsopimuksessa oli voitu kilpailukiellon lisäksi pätevästi sopia salassapitoehdosta ja siihen liittyvästä sopimussakosta. Salassapitoehdon soveltamista ei myöskään pidetty kohtuuttomana. A voitiin kilpailukieltoehdon rikkomisen lisäksi tuomita suorittamaan työnantajalle sopimussakkoa myös salassapitoehdon rikkomisesta.

Lue korkeimman oikeuden päätös