Kysymys asunto-osakeyhtiötä sitovan urakkasopimuksen syntymisen edellytyksistä ja näytön arvioinnista.

Asunto-osakeyhtiö oli neuvotellut linjasaneerausurakasta rakennusyhtiön kanssa. Rakennusyhtiö oli tehnyt urakasta tarjouksen. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallitukselle valtuudet tehdä urakkasopimus. Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiön rakennuttajakonsultin projekti-insinööri oli ilmoittanut rakennusyhtiön edustajalle, että saneeraus oli päätetty toteuttaa. Lisäksi rakennusyhtiön edustaja ja asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, jolla oli oikeus yksin edustaa asunto-osakeyhtiötä, olivat keskustelleet yhtiökokouksen päätöksestä toteuttaa hanke.

Näytön arvioinnissa korkein oikeus päätyi katsomaan asiassa jääneen näyttämättä, että asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja olisi antanut asunto-osakeyhtiön puolesta hyväksyvän vastauksen rakennusyhtiön urakkatarjoukseen.

Jutun hävinneen urakoitsijan kannalta olisi ollut tarpeen, että asiasta saadaan parempi selvyys, esimerkiksi sähköpostikirjeenvaihdolla. Toisaalta asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta on hyvä huomata, että tapaukseen liittyen sitovuus on ollut ns. hilkulla, eli kommunikaation selkeyteen, yksiselitteisyyteen ja todisteellisuuteen on tärkeää kiinnittää huomioita, kun merkittävää arvoa omaavan urakkasopimuksen solmimisesta kommunikoidaan urakoitsijan edustajien kanssa.

Lue koko päätös…