AVOLIITTO – OMAISUUDEN EROTTELU – HYVITYS / KKO 2018:5

AVOLIITTO – OMAISUUDEN EROTTELU – HYVITYS / KKO 2018:5

Sekä aviovarallisuusyhteyden purkamiseen osituksessa, että avopuolisoiden yhteistalouden purkamiseen saattaa liittyä hankalia oikeudellisia kysymyksiä. Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (2011/26) säädetään mahdollisuudesta hyvitykseen...