KKO 2023:83 Kilpailukielto – Työsopimus – Turvaamistoimi

KKO 2023:83 Kilpailukielto – Työsopimus – Turvaamistoimi

A:n työsopimuksessa oli kilpailukieltoehto. A oli irtisanonut työsopimuksensa ja irtisanomisajan päättymisen jälkeen aloittanut välittömästi toisen yhtiön palveluksessa. A:n entinen työnantaja B Oy vaati oikeudenkäymiskaaren turvaamistoimia koskevien säännösten...