KKO 2017:81 SYY-YHTEYS VAHINGONKORVAUSVASTUUN EDELLYTYKSENÄ

KKO 2017:81 SYY-YHTEYS VAHINGONKORVAUSVASTUUN EDELLYTYKSENÄ

Kun vahingonkorvausvaatimuksessa vastuuperusteena vedotaan laiminlyöntiin, merkityksellinen syy-yhteys laiminlyönnin ja aiheutuneen vahingon välillä arvioidaan kysymällä, olisiko toimimisvelvollisuuden noudattaminen estänyt vahingon vai onko vahinko seurausta jostakin...