Kiinteistön kauppa – Reklamaation oikea-aikaisuus – Kunnianvastainen ja arvoton menettely (Helsingin hovioikeus 2021:3)

Kaupan purku ja ostajan passiivisuus / KKO 2018:38

Ostaja oli pannut kiinteistön kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli 4 vuotta sen jälkeen, kun hän oli ollut edellisen kerran myyjiin yhteydessä kiinteistön virheiden vuoksi. Korkein oikeus päätti, että ostaja oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden...