KKO 2023:83 Kilpailukielto – Työsopimus – Turvaamistoimi

KKO 2023:83 Kilpailukielto – Työsopimus – Turvaamistoimi

A:n työsopimuksessa oli kilpailukieltoehto. A oli irtisanonut työsopimuksensa ja irtisanomisajan päättymisen jälkeen aloittanut välittömästi toisen yhtiön palveluksessa. A:n entinen työnantaja B Oy vaati oikeudenkäymiskaaren turvaamistoimia koskevien säännösten...
KKO 2022:16 Työsopimuksen ehdot – Kilpailukielto – Salassapitoehto

KKO 2022:16 Työsopimuksen ehdot – Kilpailukielto – Salassapitoehto

Työsopimuksiin sisällytettyjen salassapitoehtojen suhteen on vallinnut epäselvyyttä siitä, missä määrin niihin mahdollisesti on sovellettava pakottavia rajoitteita, joita työsopimuslakiin sisältyy kilpailukiellon osalta. Ennakkopäätöksessä korkein oikeus katsoi, että...