Liikesalaisuuslaki voimaan

Liikesalaisuuslaki voimaan

Elokuussa astui voimaan uusi liikesalaisuuslaki. Lailla pannaan täytäntöön Suomessa EU:n direktiivi liikesalaisuuksien suojasta, mutta laki pitää sisällään myös kansallisia ratkaisuja, jotka saattavat poiketa muualla EU:n alueella voimassa olevasta lainsäädännöstä....