KKO 2023:52 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN TULKINTA – RAHOITUSVASTIKKEEN MÄÄRÄYTYMINEN

KKO 2023:29 Rakennusurakka – Sopimusrikkomukseen vetoaminen

Ratkaisussa oli kyse siitä, oliko rakennuttaja menettänyt oikeutensa vaatia vahingonkorvausta virheellisesti asennetuista lattiapinnoitteista, kun se ei ollut esittänyt rahamääräistä vaatimusta viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä, vaan vaatinut urakoitsijaa...
KKO 2023:52 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN TULKINTA – RAHOITUSVASTIKKEEN MÄÄRÄYTYMINEN

KKO 2022:16 Työsopimuksen ehdot – Kilpailukielto – Salassapitoehto

Työsopimuksiin sisällytettyjen salassapitoehtojen suhteen on vallinnut epäselvyyttä siitä, missä määrin niihin mahdollisesti on sovellettava pakottavia rajoitteita, joita työsopimuslakiin sisältyy kilpailukiellon osalta. Ennakkopäätöksessä korkein oikeus katsoi, että...