Ostajan tarkastusvelvollisuus kiinteistön kaupassa

Ostajan tarkastusvelvollisuus kiinteistön kaupassa

Korkein oikeus on tuoreessa ennakkopäätöksessä KKO 2019:16 katsonut ostajilla olleen kuntotarkastusraportista saamiensa tietojen vuoksi erityinen syy edellyttää tutkimuksia rakennuksen alapohjan kunnon selvittämiseksi ennen kauppaa. Ostajat eivät voineet vedota...
KKO 2019:94: Asianmukaisen reklamaation tehneen velkojan passiivisuus asian selvittämisessä ei pääsääntöisesti johda saatavan lakkaamisen ennen yleisen vanhentumisajan umpeutumista

Ikuisen sopimusvelvoitteen voimassaolo

Korkein oikeus on tuoreessa ennakkopäätöksessään 2019:13 katsonut, että myös ikuiseksi sovittu velvoite on irtisanottavissa varsin lyhyellä kohtuullisella irtisanomisajalla, kun siihen on olemassa olosuhteiden muuttumisesta johtuvat hyvin painavat syyt. Tapaus liittyy...
Liikesalaisuuslaki voimaan

Liikesalaisuuslaki voimaan

Elokuussa astui voimaan uusi liikesalaisuuslaki. Lailla pannaan täytäntöön Suomessa EU:n direktiivi liikesalaisuuksien suojasta, mutta laki pitää sisällään myös kansallisia ratkaisuja, jotka saattavat poiketa muualla EU:n alueella voimassa olevasta lainsäädännöstä....
Ostajan tarkastusvelvollisuus kiinteistön kaupassa

Kaupan purku ja ostajan passiivisuus / KKO 2018:38

Ostaja oli pannut kiinteistön kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli 4 vuotta sen jälkeen, kun hän oli ollut edellisen kerran myyjiin yhteydessä kiinteistön virheiden vuoksi. Korkein oikeus päätti, että ostaja oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden...
World Link for Law Conference, Copenhagen, Denmark April 26–28 2018

World Link for Law Conference, Copenhagen, Denmark April 26–28 2018

The 2018 World Link for Law (29th) conference was held in late April. It was attended by over 70 delegates with the highest number of member firms participating ever. World Link for Law, of which we have been the Finnish member since 1999, is a leading international...