KKO 2024:15 Rakennusurakka – Sopimuksen syntyminen

KKO 2024:15 Rakennusurakka – Sopimuksen syntyminen

Kysymys asunto-osakeyhtiötä sitovan urakkasopimuksen syntymisen edellytyksistä ja näytön arvioinnista. Asunto-osakeyhtiö oli neuvotellut linjasaneerausurakasta rakennusyhtiön kanssa. Rakennusyhtiö oli tehnyt urakasta tarjouksen. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli...
KKO 2023:83 Kilpailukielto – Työsopimus – Turvaamistoimi

KKO 2023:83 Kilpailukielto – Työsopimus – Turvaamistoimi

A:n työsopimuksessa oli kilpailukieltoehto. A oli irtisanonut työsopimuksensa ja irtisanomisajan päättymisen jälkeen aloittanut välittömästi toisen yhtiön palveluksessa. A:n entinen työnantaja B Oy vaati oikeudenkäymiskaaren turvaamistoimia koskevien säännösten...
KKO 2024:15 Rakennusurakka – Sopimuksen syntyminen

KKO 2023:29 Rakennusurakka – Sopimusrikkomukseen vetoaminen

Ratkaisussa oli kyse siitä, oliko rakennuttaja menettänyt oikeutensa vaatia vahingonkorvausta virheellisesti asennetuista lattiapinnoitteista, kun se ei ollut esittänyt rahamääräistä vaatimusta viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä, vaan vaatinut urakoitsijaa...
KKO 2024:15 Rakennusurakka – Sopimuksen syntyminen

KKO 2022:16 Työsopimuksen ehdot – Kilpailukielto – Salassapitoehto

Työsopimuksiin sisällytettyjen salassapitoehtojen suhteen on vallinnut epäselvyyttä siitä, missä määrin niihin mahdollisesti on sovellettava pakottavia rajoitteita, joita työsopimuslakiin sisältyy kilpailukiellon osalta. Ennakkopäätöksessä korkein oikeus katsoi, että...